Zamów bezpłatnie samochód z OC sprawcy


Imię i nazwisko

Adres email

Numer telefonu

Adres: ulica, kod pocztowy, miejscowość

Marka, model i rok produkcji pojazdu

Numer rejestracyjny

Towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy

Nadany numer szkody

Numer rejestracyjny sprawcy

Data powstania szkody

Rozstrzygnięcie na miejscu zdarzenia:
PolicjaOświadczenie

Czy jesteś jedynym właścicielem uszkodzonego pojazdu?
TakNie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych AUTOTU24 z siedzibą w Koszalinie, ul. Karola Szymanowskiego 76, 75-564, w celu przedstawienia oferty najmu samochodu. Dane osobowe przekazuję dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.